Popis licencí obsažených v databázi

Creative Commons
Pro některé účely, především pak pro autorská díla v podobě textů, obrázků apod., je vhodné použít licence Creative Commons, které umožňuje šíření a užívání díla komukoli. Můžete si vybrat z různých kombinací, podle toho, jestli chcete pouze zachovat jméno autora (BY), nebo zda chcete např. zakázat komerční využití (NC), zakázat zasahování do díla (ND) nebo vynutit další šíření pod volnou licencí (SA). Např. kombinace CC-BY-SA označuje dílo, které můžete použít, změnit a šířit, pokud zachováte informaci o autorovi a pokud výsledné dílo dáte k dispozici pod podobnou licencí.
GPL
GPL je pravděpodobně nejznámější licence v open source komunitě. Svobodné použití je v ní omezeno požadavkem na šíření upraveného díla pod stejnou či kompatibilní licencí (kompatibilními licencemi jsou myšleny ty, které rovněž vynucují povinnost vydat odvozené dílo jako open source).
Komerční
Produkt, který je šířen pod komerční licencí je vyvíjen jako součást byznysu. Je tedy šířen za úplatu.
Neveřejné
Jedná se o data, které se neposkytují a jsou určeny pouze pro interní potřebu instituce, která je sbírá.