Garanti evidovaných dat

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Sídlo Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, Telefon +420 283069242, E-mail aopkcr@nature.cz

ARCDATA Praha, s.r.o., Sídlo Hybernská 24, 110 00 Praha 1, Telefon +420 224190511, E-mail office@arcdata.cz

Armáda ČR, Sídlo Čs. Odboje 676, 518 16 Dobruška, Telefon +420 973247511, E-mail vghur@vghur.army.cz

Botanický ústav AV ČR v.v.i., Sídlo Zámek 1, 252 43 Průhonice, Telefon +420 271015211, E-mail ibot@ibot.cas.cz

Česká geologická služba, Sídlo Klárov 3, 118 21 Praha 1, Telefon +420 257089411, E-mail secretar@geology.cz

Česká informační agentura životního prostředí, Sídlo Vršovická 1442/65, Praha 10, Telefon +420 267125226, E-mail info@cenia.cz

Český hydrometeorologický ústav, Sídlo Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412-Komořany, Telefon +420 244031111, E-mail chmi@chmi.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální, Sídlo Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, Telefon +420 284041111, E-mail cuzk@cuzk.cz

Evropská komise - Joint Research Centre (JRC), Sídlo Brusel, Belgie, Telefon +420 0, E-mail jrc-info@ec.europa.eu

Ministerstvo zemědělství, Sídlo Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, Telefon +420 221812425, E-mail info@mze.cz

National Geospatial-Intelligence Agency, Sídlo Public Affairs Branch, MS N73-OCCAE, 7500 GEOINT Drive, Springfield, Virginia 22150-7500, Telefon +420 , E-mail publicaffairs@nga.mil

Ředitelství silnic a dálnic, Sídlo Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, Telefon +420 241084111, E-mail posta@rsd.cz

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Sídlo Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem, Telefon +420 326904481, E-mail podatelna@uhul.cz

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Sídlo Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2, Telefon +420 222000222, E-mail podatelna@uzei.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sídlo Hroznová 63/2, Brno, 65606, Telefon +420 543548111, E-mail ukzuz@ukzuz.cz

Výzkumný úřad vodohospodářský TGM, v.v.i., Sídlo Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, Telefon +420 220197111, E-mail

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Sídlo Strnady 136, 252 02 Jíloviště, Telefon +420 257892222, E-mail podatelna@vulhm.cz

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Sídlo Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav, Telefon +420 257027111, E-mail info@vumop.cz