Formáty, ve kterých jsou poskytována evidovaná data

ArcSDE
Databáze
BLK
BLK je formát využívaný v softwarech typu CAD. Umožnuje zobrazit 2D a 3D data a také jejich dokumentaci.
CIT
CIT je formát široce používaný v oblasti aplikace typu CAD. CIT je speciálním případem formátu Intergraph Raster File Format.
CSV
CSV (Comma-separated values) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat.
DBF
DBF (dBASE file) je textový soubor používaný databázovým softwarem.
DGN
DGN (design) je název používaný pro datové formáty ze softwarů typu CAD. Tyto SW vytváří firma Bentley Systems a Intergraph.
DT(0,1,2)
DT level 0,1,2 (Digital Terrain Elevation Data) je formát vyvinutý National Geospatial-Intelligence Agency pro zobrazování hypsometrických dat.
DWG
DWG (drawing) je binární formát výkresů v programu AutoCAD. Umožňuje ukládat 2D a 3D data.
DXF
DXF (Drowing Exchange Format) je formát vyvinutý firmou Autodesk, umožňující výměnu dat mesi AutoCADem a dalšími programy.
ESRI-GDB
ESRI-GDB (Esri geodatabase) je databázový formát spojují prostorovou složku a její uložení v databázi. Je primárně určen pro produkty firmy ESRI.
GML
GML (Geography Markup Language) je jazyk postavený na technologii XML. Vznikl za účelem popisu geografických objektů kolem nás. Umožňuje popsat geometrii a atributy.
JPG
JPG (Joint Photographic Experts Group) je rastrový formát využívající stejnojmennou ztrátovou kompresy.
PDF
PDF (Portable Document Format) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na hardwaru a softwaru, na kterém byly pořízeny.
PNG
PNG (Portable Network Graphics) je grafický formát určený pro bezztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF, který byl patentově chráněný.
SHP
Shapefile nebo Esri Shapefile je datový formát pro ukládání prostorových dat pro geografické informační systémy. Jedná se o otevřený formát vyvinutý a řízený firmou Esri.
TFW
TFW (ArcView World file for TIF image) je rastrový formát vyvinutý pro GIS aplikace. Obsahuje tedy informace o rozložení obrazových bodů a o světových souřadnicích.
TIFF
TIFF (Tag Image File Format) je souborový formát používaný pro ukládání počítačové grafiky v rastru.
TXT
TXT je textový soubor, ve kterém jednotlivé byty, dvojice bytů nebo posloupnosti bytů mají význam znaků.
VFK
VFK (Výměnný formát katastrální) je formát vyvinutý pro přenos dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) v textovém tvaru.
VFR
VFR (Výměnný formát RÚIAN) je Standardizovaný formát dat, pro export dat z RÚIAN/ISÚI. Formátem VFR je GML 3.2.1.
XLS
XLS je přípona souborů specifikace Office Open XML vytvořených v aplikaci Microsoft Excel. Data jsou uložena v binárním formátu. Jedná se o předchůdce formátu XLSX a formátu XLSB, který je specifický pro Microsoft Excel 2007.