1. Parametr Vyber atribut a stiskni tlačítko příslušného operátoru.

Vyber atribut: (jedná se o vlastnost, podle které chceme data vyhledávat)

Vyber operátor:
2. Hodnota Vyber jedno z polí v závislosti na zadaném atributu, vyplň jej a stiskni tlačitko "Vložit".

Vložit pevný text: (Pro atributy: Název dat, Reprezentace, Základní popis dat, Obsah dat, Přispěvatelé dat, Historie dat a EPSG kódy)
Vložit vyhledávaný text: (Pro atributy: Název dat, Reprezentace, Základní popis dat, Obsah dat, Přispěvatelé dat, Historie dat a EPSG kódy)
Vložit měřítkové číslo: (Pro atribut: Měřitkové číslo)
Výběr garanta: (Pro atribut: Garant dat)
Výběr typu: (Pro atribut: Typ dat)
Výběr licence: (Pro atribut: Licence)
3. Spojení podmínek Pokud chceš přidat další podmínku, zvol jednu z následujících položek.

Vztah k případné další podmínce: