Aplikace

Zde jsou k dispozici zajímavé aplikace vytvořené našimi studentyv rámci svých diplomových prací. Jejich využívání je naprosto svobodné, ale autoři práce, stejně jako katedra geoinformatiky nenese žádnou zodpovědnost zda výsledky jimi dosažené.

monitoring

 • On-line monitoring teploty vzduchu v Olomouci >>

  Karel Szkandera | bakalářská práce 2007

 • Transformace souřadnic >>

  Karel Szkandera | bakalářská práce 2007

 • Konverze vektorových GIS vrstev >>

  Karel Szkandera | bakalářská práce 2007

 • Statistické výpočty >>

  Karel Szkandera | bakalářská práce 2007

mapové služby

 • Svahové deformace na ZM10: 25-33-05 >>

  Miloš Žmolík | magisterská práce 2007 | ArcIMS 9.1

utility pro GIS

 • Katalog vybraných extenzí a skriprů pro ArcvView GIS 3.1 >>

  Filip Hanuš | bakalářská práce 2002 | ArcView 3.1

 • Implementace Katalogu netechnických protipovodňových opatření do prostředí ESRI produktů >>

  Petra Rozsívalová | bakalářská práce 2007

 

pro výuku

Mapy pro cvičení z předmětu Geografická kartografie >>

Multimediální učebnice GIS systému IDRISI 32 >>
Jakub Feix | bakalářská práce 2005

rozšiřující výuku

Milníky ekologického uvědomění >>
studenti 2NMgr. | Globální problémy ŽP v GIS (KGI/GLOPR) 2006