Vítejte na serveru GISLib!

Vstoupili jste na aplikační server katedry geoinformatiky PřF UP Olomouc.

Zde jsou umístěny pomocné aplikace pro výuku, studijní materiály a výstupy studentských prací

Užití

V pravém okně naleznete stručnou charakteristiku hlavních odkazů.

 

metadata

Zpřístupněný metadataový katalog MIcKA od fy HS RS.

V katalogu jsou evidovány všechny datové sady používané na KGI. Data vzniklá a použitá v průběhu diplomových prací jsou zde zapsána až po obhájení práce.

Vstoupit…

e-learning

Přístup do e-leaningového systému používaného ve výuce. Systém je založen na populárním open source řešení Moodle.

Vstoupit…